Visionen om Sollerön år 2100

Visionen om framtidsprototypen på Sollerön om 78 år.