Bra text om att bli en visionär

Från Dale Carnegie

”Vi tänker oftast på en visionär ledare som någon som visar oss vilken väg vi ska gå, som motiverar, uppmuntrar och inspirerar oss. Ingångsbiljetten till att bli en visionär ledare, är att ha en tydlig vision för sig själv. Vi är snabba att ge kloka råd till andra, gärna sådana som vi inte själva förhåller oss till. Och det är i det läget som trovärdigheten sätts på spel.

Visioner behöver backas upp med mål 

Att ha en avsiktlig plan för vad du ska göra i ditt liv är en bra början. Det betyder att vi inte bara låter åren gå utan mål och riktning.

Vilket tidsperspektiv ska vi ha för att nå målen? Var börjar vi? Vi bortser från företagets visioner och koncentrerar oss på personliga visioner. Faktum är att om våra egna liv saknar struktur, hur tror vi då att vi ska kunna driva ett strukturerat ledarskap?

Vår framtidsvision ger oss en skiss över hur vi vill att vårt framtida liv ska se ut. Var vi kommer att bo, under vilka förhållanden, med vem, hur vi vill leva, vad kommer att motivera oss, roa oss och få oss att känna oss nöjda?”

… fortsätt läs på www.dalecarnegie.se